Przejdź do treści

SZRENIAWA

ZGŁĘBIAMY TEMAT

Szreniawa w Biskupicach

Rzeka Szreniawa jest lewym dopływem Wisły na około 144 km jej długości. Szreniawa ma około 87 km długości. Przepływa przez województwo małopolskie, w tym przez powiaty: olkuski, miechowski, krakowski i proszowicki.
Źródła rzeki znajdują się w okolicach Wolbromia. Płynie z Wyżyny Olkuskiej przez Wyżynę Miechowską i Płaskowyż Proszowicki. Do Wisły uchodzi we wsi Sokołowice w gminie Koszyce.
Dopływami Szreniawy z lewej strony są rzeki: Cicha, Pojałówka, Ścieklec i Łękawa a z prawej strony: Gołczanka i Goszcza.

We wsi Biskupice w gminie Miechów, znajduje się dopływ rzek Cicha i Gołczanka

Oprócz wspomnianych rzek w Biskupicach znajdują się co najmniej jeszcze 4 dopływy. Są to trzy duże źródła, które wypływają w Biskupicach oraz jedno w Komorowie. Natomiast jedno duże źródło w ostatnim czasie, podczas budowy sieci kanalizacyjnej zostało zniszczone.

Na terenie Biskupic do Szreniawy wpływa jeszcze kilka mniejszych źródełek.
Łącznie we wsi Biskupice Szreniawę zasila 6 dużych dopływów. Jest to bardzo ciekawe zjawisko, bo zaledwie na kilku kilometrach jej przepływu przez Biskupice z małej i niewinnej rzeczki zmienia się w dużą około 3-4 metrową rzekę, a miejscami ma nawet 5 metrów szerokości.

Na tym odcinku znajdują się betonowe 3 mosty oraz kilka mniejszych drewnianych mostków i kładek.
Rzeka nie jest wyregulowana, a jej koryto często jest kręte. Po intensywnych opadach do Szreniawy wpada duża ilość wody, która czasami nie mieści się w korycie i wylewa, czasem na rozległe tereny. W skrajnych przypadkach podtapia drogi, przelewając się przez nie jak i przez mosty a nawet zalewa okoliczne zabudowania.


Na rzece można spotkać różne tamy, zarówno utworzone na skutek zanieczyszczeń jak i połamanych drzew a także takie, które zostały zbudowane przez bobry.

Niewątpliwie Szreniawa w Biskupicach jest warta zwrócenia na nią uwagi przez niepowtarzalne walory zasilające. Odpowiednio wyeksponowana mogłaby stanowić atrakcję turystyczną.
To od części Biskupic potocznie nazywaną Nadstocze zaczyna się wypływ krystalicznie czystej i zdatnej do picia wody. Ponoć kiedyś pod tym urwistym stokiem były stawy rybne. W przeszłości Szreniawa zasilała młyn wodny w Biskupicach (obecnie remiza OSP i świetlica wiejska).
3 z 4 źródeł wypływających w Biskupicach są pomnikami przyrody, co zdecydowanie pozytywnie wpływa na wizerunek tego miejsca. Niestety jedno z tych źródeł na skutek ludzkiej ingerencji jest zniszczone.

Zapraszamy do Biskupic po czystą źródlaną wodę oraz do zobaczenia tych pięknych i niezwykłych miejsc.