Przejdź do treści

Rozwój to podstawa

projekty

Rozwój to podstawa

Projekt rozwojowy „Rozwój to podstawa”, realizowany był w okresie czerwiec-wrzesień 2023 roku.

Projekt polegał na zakupie sprzętu multimedialnego (laptop i rzutnik), a także na zorganizowaniu wykładu poświęconego udziałowi polskich kobiet a Powstaniu Styczniowym z wykorzystaniem zakupionego sprzętu.

Celem projektu było wzmocnienie zaplecza sprzętowego fundacji poprzez zakup laptopa z oprogramowaniem oraz rzutnika. Wyposażenie to pozwoli na jeszcze ciekawsze prowadzenie zajęć a także przyczyni się do promocji działań fundacji, przez co wzrośnie rozpoznawalność naszej organizacji.

Zadanie było współfinansowane ze środków otrzymanych z Programu Małopolska Lokalnie i Narodowego Instytutu Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2023, Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego, Miasta Kraków oraz Powiatu Oświęcimskiego, a partnerem projektu jest Województwo Małopolskie.